Algemene Voorwaarden:

1: De verkoopsite animalhouse.be is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet en openstaat voor elke internetgebruiker. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Animalhouse en op alle met u gesloten overeenkomsten. Eenieder die een op de site te koop aangeboden produckt besteld, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de gebruiker.

2:Bestellingen kunnen via de online winkel geplaatst worden. U gaat een verkoopovereenkomst aan zodra u uw bestelling verzonden hebt in de online bestelprocedure en deze door Animalhouse in behandeling werd genomen, met andere woorden van het moment dat u op verzenden klikt wordt de bestelling defenitief bevestigd en geregistreerd en is de verkoop defenitief gesloten. Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9juli 2001houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor electronische handelingen wordt eraan herinnerd dat uw bestelbon wordt gelijkgesteld met een electronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voorzegde bestelling verschuldigde geldsommen. Uw bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters die op hun beurt wordt bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens op electronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Animalhouse. Animalhouse heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden te verbinden.

3: Prijzen: De in de laatst verschenen internetpagina van Animalhouse vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Animalhouse bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen. Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen. Animalhouse is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4: Betalingen: Bestellingen worden pas verzonden na voorafbetaling van het totaalbedrag plus portokosten en verzendkosten van 8.95 euro tot 10 kg  rekening nr BE92001853982723 BNP PARIBAS FORTIS TAV MARIA  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Let op: vermeld altijd bij uw overschrijving de datum van de bestelling en de naam die op het ontvangstbewijs staat, De betaling moet binnen de 5 dagen na orderbevestiging op onze rekening zijn bijgeschreven.

5: Leveringen: Alle leveringen worden naar het opgegeven adres verzonden (geen postbus adressen)                                                           De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. Animalhouse besteedt de verzendingen uit en is derhalve niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde goederen. Animalhouse levert de bestelling met bekwame spoed af. Vanaf het monent dat de bestelling betaald is duurt het normaal maximum 14 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.              Animalhouse doet zijn best opdat alle door u bestelde producten op voorraad zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is, in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk om samen met u te beslissen. Animalhouse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een produkt. Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal Animalhouse in overleg met u een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 5 dagen na uw bestelling bij ons melden.

6: Retourzendingen: U heeft de mogelijkheid om geleverde artikelen tot 5 dagen na levering te retourneren. Evenwel dient u Animalhouse hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met opgave van reden retour. Indien de reden gegrond is zal Animalhouse de goederen terug nemen. De teruggezonden artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt in hun originele verpakking teruggezonden te worden. Daarnaast dienen zij voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde paketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht. Retourzendingen van artikelen is voor uw rekening en risico.

7: Animalhouse heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden te verbinden
animalhouse 

luikersteenweg 611 

3920 lommel

BE0717760210
0032(0)472996046MW SCHOONDERMARK, MARIA

BE0717760210
LUIKERSTEENWEG 611
3920 LOMMEL
België

0032472996046

Kaart weergeven

webshop
Producten
Gastenboek
Contact
Info/Algemene Voorwaarden
Mijn account